Profil

Masjid Jamek Al-Jawahir telah siap dibina pada _________. Ia boleh menampung 5000 orang jemaah. Rekabentuknya selaras dengan rekabentuk bangunan zaman moden yang agak terbuka tetapi masih mengekalkan ciri-ciri asas keislaman dari segi susun atur dan seni bina. Terletak dilokasi strategik di pertengahan kawasan Taman Mutiara Rini menjadikan masjid ini mudah untuk didatangi dan sesuai sebagai tempat tumpuan ibadat, kebajikan dan rujukan umat Islam di sekitarnya. Sehingga kini terdapat _____ buah surau di sekitar Taman yang bernaung bersama Masjid ini.

Untuk merealisasikan masjid sebagai tempat bernaung umat Islam strategi berikut cuba dilaksanakan;

 Menggiatkan penyebaran maklumat dan kefahaman Islam

 Menggiatkan kelas-kelas fardhu ain dan fardhu kifayah

 Menggalakan penglibatan orang ramai dalam aktiviti-aktiviti masjid Untuk itu objektif berikut sentiasa menjadi dasar dalam perancangan setiap aktiviti yang dilaksanakan;

 Masjid sebagai tempat ibadat yang menyampaikan kesedaran pengetahuan Islam kepada masyarakat

 Masjid sebagai tempat mempelbagaikan aktivitikhususnya yang berkaitan dengan masyarakat Islam

 Masjid sebagai tempat ahli masyarakat memberi dan mendapat kebajikan

Advertisements

Create a free website or blog at WordPress.com.
Entries dan komen feeds.

%d bloggers like this: